श्री हनुमान चालीसा। Hanuman Chalisa Hindi – Hanuman Chalisa Hindi | Hanyman Chalisa Lyrics

श्रीगुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारि।बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि॥ बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार।बल बुद्धि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेश विकार॥ जय हनुमान ज्ञान गुन सागर।जय कपीस तिहुँ लोक उजागर॥ राम दूत अतुलित बल धामा।अञ्जनि-पुत्र पवनसुत नामा॥ महाबीर बिक्रम बजरंगी।कुमति निवार सुमति के संगी॥ कंचन बरन विराज सुवेशा।कानन कुण्डल … Continue reading श्री हनुमान चालीसा। Hanuman Chalisa Hindi – Hanuman Chalisa Hindi | Hanyman Chalisa Lyrics